POLISI PEMULANGAN SEMULA

COOPQURBAN.COM

1.Jika pembeli berhasrat membatalkan penyertaan MESTILAH sebelum 20 Julai 2020.

2.Pembatalan dan pemulangan wang boleh dilakukan jika KONSORMAS didapati tidak menjalankan tanggungjawab sebagai pembekal perkhidmatan sepertimana dijanjikan.

3.Pembatalan dan pemulangan wang boleh dilakukan jika Lembu yang dibekalkan tidak menepati hukum syarak Syarat Sah Korban

4.Pembatalan dan pemulangan wang boleh dilakukan jika berlaku lebihan bayaran, kesilapan sistem disebabkan masalah ketidakstabilan talian internet semasa transaksi dilakukan. Tuntutan pemulangan wang ini PERLU DISERTAKAN dengan bukti kukuh dan dokumen sokongan yang berkenaan.

5. Sesuatu amaun pemulangan hanya akan dikreditkan ke akaun pembeli/pembayar/pelanggan dalam tempoh 30 HARI DARIPADA TARIKH TUNTUTAN disahkan.

Sila hubungi kami sekiranya ada mengajukan pertanyaan pada isu yang berkenaan.

Hubungi kami melalui emel : konsormas@gmail.com